Rudolf H. Schmidtfonds

Stichting

Rudolf H. Schmidt (1938-1997) was een gepassioneerd liefhebber van beeldende kunst, muziek, literatuur, en – werkzaam in de boekhandel – boekdrukkunst. Hij had ook een grote liefde voor zijn woonplaats Deventer. Bij testament heeft hij de Stichting Rudolf H. Schmidtfonds opgericht die haar werk begon in 2002 met het door haar geïnitieerde tentoonstellingsproject Ontmoetingen in het Centrum Beeldende Kunst/Kunstenlab, Deventer.

De Stichting heeft twee doelstellingen.
Het eerste doel is de ondersteuning van jonge kunstenaars die werken in de beeldende kunst, muziek, literatuur en boekdrukkunst om hun met een bijdrage aan specifieke projecten of voor bijzondere uitgaven te steunen in hun ontwikkeling en bij de opbouw van een zelfstandige beroepspraktijk.

Het tweede is het bijdragen aan, deelnemen in, en bevorderen van professionele manifestaties en projecten met een algemeen belang op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Deventer. Daartoe kunnen privaatrechtelijke rechtspersonen en organisaties of groeperingen met een ideëel doel steun ontvangen. 

De Stichting werkt bij voorkeur op aanvraag, maar het bestuur ontplooit ook zelf initiatieven.