Aanvragen 

 

Zowel voor aanvragen van jonge kunstenaars als voor culturele projecten in de gemeente Deventer gelden globaal de volgende voorwaarden.

De algemene voorwaarden vindt u elders op de website. Als u een aanvraag indient, accepteert u de algemene voorwaarden. 

 

Principieel worden alleen kleinschalige projecten gesteund. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen grotere bedragen worden toegekend, maar de beslissing ligt binnen de discretie van het bestuur.
De Stichting financiert een project nooit volledig.

 

Voor jonge kunstenaars geldt een leeftijdsgrens van 35 jaar.

 

Door de erflater van de Stichting zijn van steun uitgesloten de beeldende kunsten(aars) die zich baseren op zogenaamde nieuwe (digitale) media. Popmuziek, elektronische muziek en verwante muzieksoorten zijn ook uitgesloten. Neem bij vragen contact op met de secretaris (zie onder).
Wat betreft de muziek kunnen zowel scheppende als uitvoerende kunstenaars een aanvraag indienen. Amateurkunst wordt niet gesteund.  

 

Aanvragen moeten een volledige beschrijving van het project bevatten met een deugdelijke begroting en dekkingsplan. Door kunstenaars tot en met 35 jaar moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden bijgevoegd en een CV.

U kunt uw aanvraag per post sturen naar de secretaris van het stichtingsbestuur:
Nieuwe Ridderstraat 5, 1011CN Amsterdam.

Uw aanvraag kunt u ook per mail sturen aan: rudolf.h.schmidtfonds@kpnmail.nl
Daar kunt u ook om nadere informatie vragen. Geef daarbij altijd uw telefoonnummer.